ఉమెన్ ప్లస్ UTI, యూరినరీ ట్రాక్ట్ హెల్త్ డిఫెండ్ క్రాన్‌బెర్రీ ఫ్లేవర్ పౌడర్ 100గ్రా.

అందుబాటులో ఉంది
SKU: HHWPUTICB100
సాధారణ ధర Rs. 899.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)
సాధారణ ధర -53% Rs. 1,899.00 అమ్ముడు ధర Rs. 899.00 MRP (అన్ని పన్నులతో కలిపి.)

హెల్తీహే న్యూట్రిషన్ ఉమెన్ ప్లస్ UTI డిఫెండ్ - క్రాన్‌బెర్రీ ఫ్లేవర్ - 100గ్రా

Questions & Answers

Have a Question?

Ask a Question
  • Will this product help in regular itching in vagina?

    HealthyHey's UTI Defend is primarily designed for urinary tract health rather than addressing vaginal itching. While D-mannose and cranberry extract are commonly used for UTI prevention by preventing bacteria from adhering to the urinary tract lining, they do not directly treat vaginal itching, which can have various causes including infections (such as yeast infections or bacterial vaginosis), irritations, allergies or hormonal changes. It's important to consult with a healthcare professional to determine the underlying cause of your vaginal itching and to receive appropriate treatment.

  • How to use this uti drink?

    Consume one scoop daily, mixed into 150 ml of water.

  • Does the defend cranberry powder contain sugar

    UTI Defend does not contain sugar.